Landsbygden. Näs.

NÄS.
Gotländska Missionsförbundets ungdom har hållit sitt höstmissionsmöte i missionshuset i Näs. Förmiddagens möte inleddes av hr Olle Eriksson, som hälsade alla varmt välkomna varefter past. O. Mobäck, Hogrän, höll en inspirerande predikan över dagens högmässotext. Sångarförbundet under ledning av Berthil Söderström sjöng tvenne sånger. Förmiddagsmötet avslöts av past. Malmryd, Linde.
Eftermiddagsmötet inleddes av ungdomssekreterare Rune A. Bloom, varefter pastorerna Mobäck och Malmryd talade. Även nu förekom körsång och sång till strängmusik. Dagens offer inbringade omkr. 250 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *