Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Dalhems missionsdistrikt hade under förra veckan och söndagen besök av 10 elever och en lärare från missionsskolan som i samband med fälttågsdagarna över Gotland besökte hemmen och missionsförsamlingarna inom de olika socknarna.
Sålunda hölls förutom i Dalhem möten i Fole, Gothem, Anga, Ganthem, Barlingbo varjämte husbesök även skedde i närliggande socknar. Under söndagen var hela gruppen jämte magister Rydberg församlade i Dalhems missionshus där missionsmöten höllos inför en rätt talrik åhörareskara. Vittnesbörd o. sång hade stor plats i mötena. Magister Rydberg berättade om missionsarbetet i Kina i vilket han var väl insatt genom 40-årig vistelse i Kina.
Avslutningsmötet hölls i Fole missionshus på söndagskvällen där hela gruppen medverkade förstärktå med sångare från Dalhem och Ekeby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *