Kungörelse.

Calla Gulli Ingegerd Dufberg-Basth med firma Restaurant Liljehornet Basth och Edholm har på grund av en denna dag ingiven ansökning försatts i konkurs vid Rådhusrätten i Visby.
Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkurs vid Rådhusrätten i Visby.
Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i Visby å rådhuset härstädes onsdagen den 15 instundande oktober kl. 11. Bevakningar böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 25 samana oktober. Kungörelser om konkursen skola införas i tidningen Gotlands Allehanda.
Konkursdomarens adress är rådhuset, Visby.
Visby den 13 september 1947.
KONKURSDOMAREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 September 1947
N:r 209

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *