Kronan ersätter fartygsförlusten?

Estniske medborgaren Mikhel Sutt i Halmstad och två andra ester har hos regeringen begärt ersättning med minst 16,000 kr. för sitt segelfartyg Manni, som år 1944 förliste på resa från Gotland. Fartyget kom från Estland till Gotland i september med flyktingar och beordrades av de svenska myndigheterna att fortsätta till Öland eller event. fastlandet. Trots befälhavarens protest och oaktat stormvarning utfärdats måste fartyget avgå med resultat att det förliste mellan Gotland och Öland. Sutt och de andra meddelägarna i fartyget anser, att förlusten uppstått genom de svenska myndigheternas åtgöranden, varför svenska staten bör ersätta förlusten. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *