Kneippbyns vara eller icke vara

är en fråga, som knappast kom närmare sin lösning genom det möte som ägaren hr Knut Ahler igår sammankallat på platsen och som besöktes av c:a 75 personer. Några planer om hur platsen skulle kunna bevaras som utflyktsmål för stadsborna eller som semesteranläggning lämnades icke — en del personer yttrade sig och ansåg önskvärt att platsen bibehölls till allmänhetens förfogande — men däremot redogjorde hr Ahler för sina planer rörande servering på platsen, vartill krävdes bl. a. vinrättigheter. Vidare föreslog han att de närvarande Skulle gå in till Västerhejde kommun med erbjudande att få köpa 47,000 kvm. av området, vartill från kommunens sida genmältes, att när sådan skrivelse kom in skulle kommunen behandla den, förr kunde man inte ta ställning till frågan. Och sedan var det icke mycket mer; något om det annonserade erbjudandet av fastlandsfirma, att inköpa området till kalkbrott, nämndes icke alls.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 September 1947
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *