Jordfästning.

Stoftet efter fru Thilda Jacobsson, Allvede i Hogrän, fördes igår till den sista vilan. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av komminister E. Karlsson. Efter ankomsten till kyrkan inbars kistan under sorgemusik på orgeln, utförd av folkskollärare D. Hallgren, samt placerades i det med blommor och levande ljus vackert smyckade koret. Sedan ps. 567: 1-3 sjungits höll pastor Karlsson en anslående betraktelse, utgående från Ps, 4: 4, samt erinrade om den bortgångnas livsgärning och uttalade tröstens ord till de sörjande. Efter jordfästningen sjöngs ps. 297: 3, varpå kistan utbars under sorgemusik och gravsattes. En myckenhet kransar och blommor nedlades. Bland kransarna märktes en från Hogräns missionsförsamling, vilken krans nedlades av pastor Mobeck, som uttalade missionsförsamlingens tack till den bortgångna. Efter kransnedläggningen läste komminister Karlsson en bön och lyste frid över stoftet. Till sist sjöngs psalmversen ”När jag slutat mina dagar”. Gästerna samlades därefter åter i sorgehuset, där en minnesstund hölls.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *