Jordfästning.

Till gravens frid vigdes igår stoftet efter fru Mathilda Eklund, Visby. Jordfästningsakten, som förrättades i Östra gravkapellet av domkyrkokomminister Nils Öberg, inleddes me4 ps. 555, varpå officianten höll en anslående betraktelse utgående från Matt. 11: 28. Efter jordfästningen sjöngs ps. 557: 4-5 och kistan utbars under sorgemusik för att sänkas i griften. Ganska många vänner från NTO-logen, pensionärshemmet och från Frälsningsarmen hade infunnit sig till sorgehögtidligheten. Kransar nedlades bl. a. från nykterhetslogen och dess fana sänktes tre gånger över griften till en sista hyllning. Sedan de närvarande representanterna för Frälsningsarmen sjungit en sång, avslutades högtidligheten med att pastor Öberg lyste frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 september 1947
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *