Infanteriregementet.

Furiren 4-18-48 Gummesson har av regementschefen efter egen ansökan beviljats avsked fr. o. m. den 1 okt.
Majoren Wadner entledigas och kaptenen Ahlfors beordras såsom gymnastik- och idrottsofficer fr. o. m. den 15 sept. t. v.
Fanjunkaren Fohlström har av MB beordrats såsom adjutant vid bevakningsstyrkan i Tingstäde 6 okt.-30 sept. 1948.
Kaptenen i reserven C. G. Högberg har erhållit tillstånd att under tiden 30 sept.-20 dec. vistas i Amerika.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 September 1947
N:r 209

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *