Idrottsföreningen Varpa

håller ÅRSFEST lördagen den 25 okt. med början kl. 19,30 i Arbetareföreningens lokal. Trevligt program. Teckningslistor finnas hos Karl Bjersander, Söderhem, och Gustav Dahlström, Industrigat. 4, och uppmanas medlemmar att anmäla sig före den 20 okt. Brödkort och socker medtages.
OBS.! Innehavare av vandringspris skola inlämna dessa till Gustav Dahlström, Industrigat. 4, tel. 2174 före den 10 okt.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *