Högerns tjänstemannagrupp på Gotland konstituerad.

Vid sammanträde i går kväll konstituerades högerns tjänstemannagrupp och tillsattes en interimsstyrelse, vilken till ordf. fick stiftssekreterare Halvar Klefbom. Gruppens syftemål är att inom Gotlands Högerförbund verka för tjänstemannagruppens intressen och i övrigt samla tjänstemän till allmänna möten och diskussioner, när detta påfordras. Vid gårdagskvällens sammanträde utarbetades stadgar för gruppen och detta stadgeförslag framlägges vid ett allmänt tjänstemannamöte, som hålles i Visby under oktober månad. Till sammanträdet skulle alla intresserade tjänstemän inbjudas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *