Gotländska plan i tävling på flygdagen.

Programmet för Gotlänningens och Gotlands flygklubbs flygdag i Visby den 7 september har nu fastställts. Ankomst- och landningstävlingen som inleder har något omlagts så att även gotländska plan skall kunna delta. Fastlandsplanen kan få komma hit redan på lördagen och sedan starta i tävlingen från någon gotländsk flygplats, sedan närmaste startplatsen från Visby får ligga 5 mil från Visby. Man kan räkna med deltagande av hr Gösta Falck, fru Birgit Thiiring och möjligen flygplatschefen dir. Gösta Andre. Från fastlandet har kommit ett par anmälningar och flera väntas.
Efter hälsningsanförande av red. Bertil Kahlström blir det en stafett mellan lag bestående av Motorcykel, bil, löpare och flygplan. Sedan följer uppvisning av glid- och segelflygplan samt ballongjakt, där fru Birgit Thüring kommer att försöka förstöra ett 10-tal ballonger som släpps upp och seden stiga till en viss höjd, som åskådarna får gissa. Inte mindre intressant blir den uppvisning som därefter följer av helikoptern och konstflygning av hr Gösta Falck och möjligen också någon fastlandsförare. Till sist blir det defilering av deltagande plan och demonstration av plan på marken och senaste nytt ifråga om luftvärnskanoner. Vidare blir det tillfälle att titta på flygfilmer i ett särskilt filmtält på fältet samt att göra uppstigningar med helikoptern och andra passagerarplan och titta på staden och landsbygden lite från ovan.
Det är som synes ett omväxlande och trevligt program som bjuds på Gotlands första flygdag och man väntar här — liksom det varit vid flygdagar på fastlandet — mycket stor publiktillslutning. För åskådare från landsbygden kommer att ordnas med extratåg och bussar som stannar i närheten av flygfältet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *