Från luftvärnet.

Chefen för armén har såsom fänrikar i luftvärnets reserv antagit reservofficersaspiranterna 89-18-43 Schill och 938-10 43 Jönssön, Lv 3 G. Fänrik 938-10-43 Jönsson, Lv reserv, skall tjänstgöra 35 dagar vid Lv 3 G med inryckning den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *