Från infanteriregementet.

Regementschefen, överste Herman Levin, deltar under tiden 11/9 —19/9 i en utbildningskurs i pedagogik vid Gripsholms folkhögskola. Befälet över regementet föres under tiden av överstelöjtnant Cars.
Furirerna 8010-18-38 Eskelund och 8074-18-42 Kullman har genomgått underofficerskursen vid arméns underofficersskola i Uppsala 1946-1947.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *