Födelsedagshyllning.

På sin femtioårsdag i lördags blev lantbrukaren Nils .E fr. Korsman, Hemse, hjärtligt hyllad. Släktingarna uppvaktade med presentkort och blommor, och grannarna och vännerna förärade jubilaren en portfölj, penninggåva, textad adress och blomsterkorg. Dessutom ingick en mängd telegräfiska lyckönskningar. På kvällen gav hr Korsman supe för släkt och vänner på Hemse hotell.

Livliga hyllningar kommo folkskolläraren och kantorn Lennart Kjellberg, Hablingbo, till del på hafs femtioårsdag igår. Redan kl. 5 på morgonen infann sig pastoratskören för att hylla jubilaren i toner samt för att överlämna en minnesgåva i form av en portfölj, blommor och textad adress. Skolstyrelsen uppvaktade med en penninggumma, textad adress och blommor, medan kyrkorådet överlämnade pengar, blommor och adress. Av skolbarnen fick femtioåringen mottaga blommor och presentkort. Från släktingar, vänner och bekanta överräcktes presenter av olika slag, bl. a. kontanter och presentkort samt en myckenhet blomsterhyllningar. Även telegram anlände under dagens lopp från skilda håll. Vid en festlighet på kvällen i närvaro av ett 80-tal personer hyllades jubilaren ytterligare. Bl. a. var kören flitigt i elden och sjöng bl. a. en hyllningsvisa, författad av en av körens medlemmar.

Den 27 september inträdde fru Hilda Nilsson, Hallbroes i Västerhejde, i 70-åringarnas led. Hon hyllades på högtidsdagen av ett stort antal personer. Lyckönskningar i form, av presentkort, blomsterhyllningar, telegram m. m. anlände från tidig morgon och fortsatte i jämn ström under dagen. På aftonen samlade jubilaren släkt och vänner till en trevlig födelsedagsfest, där hyllningarna fortsattes och förfriskningar intovas. Tal hölls av trädgårdsmästare E. Bolin med hjärtliga och tacksamma ord till stora syster-festföremålet. Leveropen höjdes och den angenäma festen fortsatte långt in på småtimmarna.

Fabrikör August Westerberg, Fårösund, som igår fyllde sextio år, blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar. Dessa började tidigt på morgonen, då familjen och de närmaste uppvaktade med en taklampa. Samtidigt överlämnades från de anställdas sida en bordslampa åtföljd av textad adress. Släkt och vänner samt institutioner uppvaktade med presenter av olika slag samt en myckenhet blommor och dessutom anlände telegrafiska lyckönskningar från när och fjärran. På kvällen gavs middag för den närmaste släkten i jubilarens hem, varvid han ytterligare hyllades.

Förre organisten i Boge Anshelm Mörrby, Ålderdomshemmet i Roma, blev på sin åttioårsdag hjärtligt hyllad. Pensionärerna uppvaktade sålunda tidigt på morgonen med en penninggåva och längre fram på dagen hade föreståndarinnan ordnat en trevlig födelsedagsfest i samlingssalen. Släktingar och vänner överlämnade presenter och penninggåvor samt blomsterhyllningar varjämte telegrafiska lyckönskningar anlände från olika håll.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *