Födelsedagshyllning.

Hjärtliga hyllningar kommo fru Alma Jacobsson, Visby, till del på hennes sjuttioårsdag igår. Från sina barn här på Gotland och på fastlandet fick hon mottaga pengar och andra presenter samt blommor. Även vännerna uppvaktade på olika sätt och överlämnade minnesgåvor och en stor mängd blommor. Ett 75-tal telegrafiska lyckönskningar anlände därjämte under dagens lopp. På kvällen gavs middag på Gamla borgmästaregården, varvid jubilaren ytterligare hyllades.

På lördag fyller förre fjärdingsmannen och lantbrukaren Josef Malmberg, Gebjenne i Burs, sjuttio år. Hr M., som är smålänning till börden och 1903 kom till Burs, där han sedan ägt en mindre gård, var åren 1923-41 fjärdingsman i socknen. Vidare har han varit ledamot av barnavårdsnämnden och taxeringsnämnden samt var under ett decennium föreståndare för telefonstationen i Burs, vilken nu förestås av en dotter till honom.

Sextio år fyller den 22 september hemmansägaren Arvid Claudelin. Han äger och brukar fädernegården Kännungs i Hellvi, vilken han skött och sköter på ett mönstergillt sätt. Vidare har han mottagit en mängd förtroendeuppdrag såsom ordförande och kassör i fattigvårds-styrelsen, ordförande i pensionsnämnden, ledamot av pastoratsnämnden, godeman vid lantmäteriförrättningar samt ledamot av kommunalfullmäktige. Tidigare har han även innehaft en del andra uppdrag. Sextioåringen är en dugande och skötsam person, som sköter allt det som blivit honom anförtrott på ett förtjänstfullt sätt.

Femtio år fyller på lördag byggnadsarbetaren Anton Lindbom, Tass i Hejde. L., som för ett tjugotal år sedan inflyttade till Hejde från Hablingbo, bar tidigare varit verksam som kanalgrävare, men är nu anställd hos byggmästare E. Karlsson i Väte.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *