Födelsedagar.

Femtio år fyller på torsdag hemmansägaren Axel Häglund, Hallute i När. Född vid Hallbjenne i När övertog han av en släkting gården vid Hallute, som en gång i tiden varit huvudgård i byn. Som kommunal förtroendeman har han med åren blivit kommunens allt i allo. I kommunalnämnden har han varit ordf. alltsedan 1932 och sedan ett flertal år tillbaka ordf. och räkenskapsförare i Närs och Lau mejeriförening, vilka uppdrag han alltid skött med ordning och reda. Vidare kan nämnas att han under gångna år varit ledamot i skolrådet, skolkassör och medlem av styrelsen för rödakorskretsen, han är v. ordf. i kommunalfullmäktige, valnämnden m. m. En mångfald andra uppgifter, som fordrar sakkunskap och förtroende, brukar dessutom läggas på hans axlar. Lugnt och sakligt yttrar han sig vid sammanträdena och hans ord väger alltid tungt i diskussionen.
Genom sin redbare och gedigna personlighet har Axel Häglund gjort sig omtyckt och uppskattad inte bara i hemsocknen utan långt utanför dess gränser. Han är sådan som en människa och kommunalpamp skall vara, och han blir säkert inte bortglömd på sin femtioårsdag.

I morgon fyller, fröken Elin Svensson, Kräklings i Kräklingbo, sjuttio år. Hon är född, vid Hejdeby i Kräklingbo.

Sextio år fyller på onsdag lantbrukare Karl Gustavsson, Bandelunda i Burs. Förutom åt jordbruket ägnar han sig åt försäljning av lantbrukmaskiner och jordbruksredskap.

På onsdag fyller lantbrukaren och trafikbilägaren Gösta Lindberg, Kullsarve i Källunge, femtio år.

På tisdag fyller fröken Tekla Hedgren, Väskinde, femtio år. Hon är dotter till framlidne kyrkoherden Gustaf Hedgren och hans likaledes framlidna maka, Annie Hedgren. Bl. a. har fröken Hedgren vårdat sin moder under hennes långvariga sjukdom.

Femtio år fyller om onsdag den 24 ds fru Märta Krohn maka till tullöveruppsyningsmannen F A. Krohn, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 September 1947
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *