Födelsedagar.

Sjuttiofem år fyller i morgon torsdag kyrkvärden och förre hemmansägaren Karl Grönhagen, Anglarve i Träkumla. Han är född i Stenkumla och innehade gården vid Anglarve under åren 18971931, vilket sistnämnda år han överlät den på en son. Sjuttiofemåringen, som alltjämt är pigg och kry och deltar i arbetet på gården, är ännu kyrkvärd samt ledamot av kyrkorådet och har tidigare inehaft även andra allmänna förtroendeuppdrag. Sålunda har han bl. a. varit skiftesgodeman, ledamot av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skolrådet.

Femtio år fyller på fredag köpman Vilhelm Johansson, Lassor i Alskog. Han är född i Alskog och är seden många år tillbaka representant för AB Kullberg & C:o lantbruksmaskiner, Katrineholm. Denna befattning innehar han sedan 1931, men tidigare hade han liknande anställning vid Maskinaffären Champion från 1919. Förutom med lantbruksmaskiner och redskap gör han även andra affärer, däribland skogsaffärer, köper skog för avverkning etc. Vidare kan nämnas att han också mottagit andra uppdrag. Sålunda tillhör han kyrkorådet i Alskog och är kyrkvärd, därjämte är han kassör i distriktet för Östra Sverige erkända centralsjukkassa, vidare tillhör han brandstodsväsendet i sin hembygd samt är även en intresserad medlem av Rödakorskretsen i socknen. I denna sin egenskap har han bl. a. nedlagt ett intresserat arbete för tillkomsten av kretsens bastu i Alskog, samt hade överinseendet över byggnadsarbetet när bastun på sin tid uppfördes. Personligen är jubilaren en glad och gemytlig människa, han är också hjälpsam och ställer sig gärna till förfogande, där hans insats kräves. I sin egenskap av affärsman och resande har femtioåringen gjort sig känd över praktiskt taget hela Gotland och han har förskaffat sig en stor vänkrets, som säkerligen skall låta höra av sig på femtioårsdagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *