Födelsedagar.

På torsdag fyller folkskolläraren Arthur Söderdahl, Västergarn, sextio år. Han är född i Vänge och antogs efter avlagd folkskollärareexamen till lärare och organist i Västergarn 1917. Under de 30 år han verkat där har han gjort sig känd och uppskattad som en samvetsgrann och energisk lärare, omtyckt ev både elever och målsmän.

Sjuttio år fyller om torsdag lantbrukaren Agnar Wessman, Strands i Öja. Han innehade under många år gården vid Strands, vilken han nu överlämnat till sin måg. Jubilaren har bl. a. varit ledamot i kommunalnämnden, taxeringsnämnden och i skolrådet.

Sjuttiofem år fyller i dag fru Maria Holmquist, Visby, änka efter bokbindaren Viktor Holmquist. Med anledning av bemärkelsedagen har hon idag blivit föremål för hjärtliga uppvaktningar från släktingar och vänner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 September 1947
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *