Födelsedag.

Sextio år fyller om tisdag den 23 ds fru Lisa Bohlin, född Skönqvist, Ahr i Fleringe.

Sjuttio år fyller om onsdag änkefru Kristina Buskas, Guldrupe. Hon är född i Gammal-Svenskby och kom till Sverige 1929. Sedan dess har hon varit bosatt hos sin fosterson vid Bondarve i Guldrupe. Fru Buskas är känd som en duktig och hjälpsam husmor och trots sin ålder är hon ganska pigg och kry och deltar dagligen i en del göromål.

På tisdag fyller förre organisten i Boge församling Anshelm Mörrby, åttio år. Jubilaren, som i 30 års tid skötte organisttjänsten, innehade en gård vid Möjner, som han för ett 10-tal år sedan överlämnade i andra händer. Han vistas nu på Roma ålderdomshem, där han brukar tjänstgöra som organist vid pensionärernas samlingar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *