Dödsfall Per Valfrid Eilertz

Vår älskade far och morfar Ljönanten Per Valfrid Eilertz, född 17 jan. 1867, har i dag stilla och lugnt insomnat i sitt hem. Innerligt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Visby den 17 sept. 1947.
Signe och Nils. Lars-Erik.

Löjtnant Per Valfrid Eilertz, Visby, avled igår efter en kortare tids sjukdom. Den bortgångne, som var en hedersman och underofficer av gamla stammen, var född den 17 jan. 1867 och fyllde sålunda i januari i år åttio år. Han kom i militärtjänst i april 1887 och genomgick sin första militära utbildning i Karlsborg. Efter att ha passerat de olika underbefälsgraderna blev han sergeant den 1 mars 1890 och fanjunkare i oktober 1905. I december 1931 blev han löjtnant i armén och avgick samtidigt från reserven. Löjtnant Eilertz har under sin långa, väl meriterade tjänstetid, haft en lång rad kommenderingar bl. a. i Uppland och bl. a. även vid örlogsstationerna i Stockholm och Karlskrona samt vid militärskolan i Norrköping. Den avlidne, som för inte så länge sedan blev änkeman, sörjes närmast av en dotter, gift på fastlandet samt en dotterson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *