Dödsfall.

Praktiserande läkaren i Stockholm Gösta Lokrantz avled i måndags. Han var född i Lättna, Almunge socken, Stockholms län, år 1877 och blev student i Visby 1895, med, kand. i Uppsala 1901, med, lic. i Stockholm år 1906. Han var praktiserande läkare i Stockholm sedan 1911. Han har varit t. f. slottsläkare vid Drottningholm sedan 1918 och en tid t. f. överläkare vid S:t Görans sjukhus.

Civilarbetaren Herman Hagström, Rute, har avlidit i en ålder av 52 år. Han var född i Fleringe och tidigare anställd vid Ruteverken men numera i tjänst som civilarbetare i Fårösund. Som närmast sörjande efterlämnar han maka, fru Alma Hagström, f. Lundqvist, samt två söner, av vilka Georg är bilmontör och den andre är minderårig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *