Dödsfall.

Fru Agnes Kullander, Hallute i När, har avlidit, sextiotvå år gammal. Den bortgångna, som var maka till hemmansägaren och kyrkvärden Oskar Kullander, tillhörde kyrkokören allt sedan dess början samt har vidare varit verksam inom den kyrkliga syföreningen. Hon har också verkat som organist i Fosterlandsstiftelsens missionshus i När. Fru Kullander, som efterlämnar minnet av en arbetsam, duktig och rättskaffens kvinna, sörjes förutom av maken av tre barn, dottern Greta, gift med sergeant Karl-Martin Vesterlund, sonen Gustaf med hustru Greta, vilka brukar fädernegården Halluten, samt dottern Ingrid, gift med lantbrukaren Anders Edlund, Vidringe i Burs.

Förre stenhuggaren Theodor Höglund, Rute, har avlidit i en ålder av sjuttiofem år. Efter att tidigare ha varit stenhuggare sysslade han senare med olika arbeten för Ruteverkens räkning, men var nu pensionerad. Hen sörjes närmast av barn.

I en ålder av fyrtiofyra år har fru Ingegerd Gustavsson, Fole, avlidit. Den bortgångna, som var född i Hörsne men varit bosatt i Fole i många år, sörjes närmast av maken, Axel Gustavsson, anställd vid Byggnadsindustri i Källunge, två barn samt syskon.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *