Beslutet var olagligt.

Regeringsrätten har ogillat av kommunalfullmäktige i Burs kommun anförda besvär över att länsstyrelsen på yrkande av hr Wilh. Cedergren upphävt fullmäktiges beslut att från Stånga ortens jordbrukskassa till Burs pastorats sparbank överflytta Olof P. A. Olssons fond. överflyttningen beslöts för att vinna större ränteavkastning. Länsstyrelsen fann emellertid att förvaltningen av fonden ankommer på kommunalnämnden, varför fullmäktige överskridit sin befogenhet. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *