Allianskonferens i Visby denna vecka.

Tvenne talare från fastlandet medverka.

Överste Em. Sundin.

Inom den kristliga verksamheten i vårt land finns ett märkbart behov av att inför höstens och vinterns arbete i inspirerande och evangeliserande syfte samlas till missionsmöten och uppbyggelsekonferenser. Visby är inte undantagen detta. Dess kristna kommitte anordnar nämligen instun-
dande torsdag t. o. m. söndag en allianskonferens. Den har länge förberetts och kommer att omfatta ett flertal sammankomster enligt följande: torsdag kväll inledningsmöte i Metodistkyrkan, fredag e. m. besök på Fristad, på kvällen möte i Immanuelskyrkan, lördag e. m. bibelstudium i Missionskyrkan och på kvällen möte i Frälsningsarm. Söndag f. m. gudstjänster i samtliga kyrkor och lokaler, på e. m. möte, på Stora torget vid tjänligt väder eljest i Frälsningsarmén, på kvällen konferensens avslutningsmöte i Helgeandskyrkan.
Medverkande i högtiden är förutom stadens frälsningsofficerare pastorerna och sångarna i nämnda kyrkor. Som främsta talare tjäna pastor Anders Åhlander, Enskede, och överste Em. Sundin, Stockholm. Den förre förestår Enskede missionsförsamling och har en lång och gagnande gärning bakom sig, den senare är fältsekreterare i Frälsningsarmen och har tidigare betrotts med andra hedrande uppdrag, bl. a. i Storbritannien och Danmark. Båda äro vederhäftiga och medryckande talare, som helt säkert komma att göra en verkligt god insats i konferensen. Samtliga kvällsmöten kommer att berikas med mycken sång och musik.
Inte endast församlingarnas medlemmar förväntas möta upp i skaror utan även allmänheten i övrigt! Arrangörerna ber f. ö. få hänvisa till annons i går!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *