Adolf Nilsson död.

F. d. verkmästaren Adolf Nilsson, Norrköping, har hastigt avlidit i en ålder av sjuttio år. Efter att ha varit lokförare i Gotlands järnväg kom han i början av 1920-talet till fastlandet, där han först hade järnvägsanställning i Lysekil och seden vid Mellersta Östergötlands järnvägar, från vilken senare anställning han nyligen avgick med pension. Under sin visbytid var den nu bortgångne bl. a. livligt verksam i det fackliga och politiska livet. Han sörjes närmast av maka, född Larsson, sonen, civilingenjör Erik Granne, dottern Tullen, gift med lära-verksadjunkt Sture Thorin, sonhustru, barnbarn samt fyra systrar, av vilka två äro bosatta i Stockholm och en i Säte, den senare gift med trafikföreståndare O. Hoffman. En syster och en broder äro bosatta i Amerika.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *