Visby läroverk.

Till ett lektorat i modersmålet och historia med samhällslära vid Visby läroverk förordnar rektor i första rummet fil. dr J. V. R. Elgeskog, Malmö, och i andra rummet endera av adjunkterna Stig Backman, Avesta, och Nils Sylvan, Gävle.
E. o. adjunkt Nore Hagman, Visby, har av rektor uppförts på fjärde förslagsrummet till en adjunktur i modersmålet och historia med samhällslära vid Västerviks läroverk. Han har 24 medsökande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *