Välbesökt välgörenhetsmatiné på Roxy.

”Låt oss älska dem, som i dag äro i vår blickpunkt! Låt oss strö blommor just för dessa, för vilka vi nu äro samlade, dessa som finnas runt omkring oss i vår egen stad och vår egen bygd. Vår egen blomsterskrud skall då bli rikare. Låt oss giva med öppen hand, och vi skola få famnen full av välsignelse. Ty att giva är innerst detsamma som att få.”
Med dessa ord avslutade pastor Oskar Thunberg sitt tal vid välgörenhetsmatnen på Roxy i går eftermiddag till förmån för de behövande till julen. Programmet var rikt och bjöd både på lyftning och allvar.
Det inleddes av infanteriregementets musikkår, som under musikdir. Marelius spelade marschen Gardeskamrat ev Mo-deer. Därefter följde julpotpurriet Nu är det jul igen, arr. av Fredr. Lindgren, som senterades livligt av den till över 200 personer uppgående publiken. Till ackompanjemang av musikkåren sjöngo fru Hildur Gustafsson och pastor Thunberg Adams odödliga Julsång, som gav den rätta stämningen åt sinnena. Likaså Ingemar Olssons solosång Nu tändas tusen juleljus. Hr Bengt Ericsson läste Gustaf Janssens Kontraster, som blev en inträngande maning att med kärlekens tankar och gärningar tänka på nödens barn. Därefter följde pastor Thunbergs tal, som mynnade ut i en vädjan att genom en insamling bidra till att sprida ljus och uppmuntran till många i vår stad. Insamlingen lyckades väl. Programmets senare del omfattade visning av ett par naturfilmer från Indien och IndoKina, samt sång av Helgeands- och Metodistförsamlingarnas blawlade körer och musikföreningar, som sjöng Voglers Hosianna samt Av nåd. Inte minst uppskat tades den sistnämnda, som är ett potpurri av gamla, evangeliska sånger, arrangerat av pastor Thunberg. Han framförde till sist tack till de medverkande samt till fru Ingeborg Kryssell, initiativtagare till matinen, samt lyste välsignelsens ord över de närvarande. Sist spelade musikkåren Vikingabalk av Modeer, varefter man åtskildes från en innehållsrik och stämningsfull eftermiddagsstund. Bruttoinkomsten av sammankomsten uppgick till 347 kr.
Metodist- och Helgeandsförsamlingarna vill passa tillfället att även på detta sätt till alla som medverkat till ett gott resultat få framföra sitt hjärtliga tack.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *