Uppsyningsmanstjänsten på Stora Karlsö

blir ledig så småningom — tjänsten skall icke tillträdas för gott förr än 1948, men den som skall efterträda inspektor Nordström skall under kommande sommar sätta sig in i arbetet. Vid ansökningstidens utgång hade inalles sex sökande anmält sig, däribland ett par från fastlandet. Vem som får platsen kommer att bestämmas någon gång fram på nyåret när Karlsöklubbens styrelse sammanträder om saken.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *