Trist statistik.

Dr Malcolm Tottie i medicinalstyrelsen har framlagt en översikt över smittsamma könssjukdomar år 1944 med sjukdomsfallens fördelning på de olika länen. Han upplyser bl. a., att det förekom ej mindre än 25,351 fall av könssjukdom i smittsamt skede eller misstänkta därför, av vilka 14,974 fall gällde män och 10,357 kvinnor. Som jämförelse kan nämnas, att antalet dylika fall år 1940 stannade vid 10,000. Som vanligt är sjukdomsfrekvensen störst i storstädernas varefter följer Västernorrlands och Stockholms län.
I fråga om Gotlands län redovisas bl. a. sex fall av syfilis (fem män och en kvinna) samt 170 fall av gonorré (131 män och 39 kvinnor).

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1946
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *