Tillkännagivande

År 1946 den 12 december intogos i handelsregistret följande anmälningar: 1:0) Den av Sven Helge Lindqvist i Visby idkade handelsrörelsen och egendomsförmedlingen under firma Sven Lindqvist, Egendomsbyrå, har upphört; 2:0) den av Lars Oskar Ivan Haånsson i Visby under firma I. Hanssons egendomsbyrå idkade fastighetsmäklarerörelsen har upphört; 3:0) Lars Oskar Ivan Hansson och Sven Helge Lindqvist ämna i Visby idka egendomsmäklarerörelse i bolag under firma Lindqvist & Hansson, Egendomsbyrå.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *