Tilldelningen av fodermedel

under perioden 1 jan. —14 mars kommer att ske efter i stort sett sayrma grunder som nu, meddelar livsmedelskommissionen. — För hästar i skogskörslor ökas emellertid tilldelningen under det att en sänkning sker för hästar i jordbruksarbete och för nötkreatur samt i viss mån även för hushållsgrisar och s. k. matavfallssvin. Vad fjäderfä angår har utfärdats bestämmelser, som har till syfte att förbättra fodersituationeh för djurinnehavare. som reducerar sin besättning.
Liksom tidigare utgår tilldelningen för andra djur än fjäderfä delvis i form av ersättningsmedel för fodersäd, nämligen betfor och kli, varvid nu gällande proportioner i huvudsak tillämpas. Till hästar i skogskörslor utgår dock förhållandevis mera fodersäd. För fjäderfä utgår tilldelningen i form av kli eller hönsfoderblandning. Den som innehar yrkeshönseri eller därmed jämställd besättning, kan emellertid i stället för dessa fodermedel få fodersäd till en kvantitet som motsvarar högst 25 procent av hela tilldelningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1946
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *