Straffet står fast.

Högsta domstolen har avslagit en ansökan av godsägare Olof Gösta Hult i Fole om tillstånd att dispensvägen fullfölja talan mot hovrättens och Visby rådhusrätts utslag att döma honom till två månaders fängelse för ovarsam framfart med bil m. m.
Han hade den 27 april i år under bilfärd på Södra Hansegatan i Visby färdats så ovarsamt att han kolliderat med en annan bil. Efter sammanstötningen hade han avlägsnat sig från platsen utan att vidta de åtgärder händelsen skäligen påkallat. Dessutom hade han påföljande dag vid ett telefonsamtal falskeligen uppgett sig vara polisman. Denna uppgift hade han lämnat till ägaren av den bil, med vilken han kolliderat. Underrätternas beslut står nu fast.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *