Statsbidrag till skolläkare å Fårö?

Fårö folkskolestyrelse har hemställt att skoldistriktet skall få statsbidrag till skolhälsovården, trots att verksamheten icke omfattar Gotska Sandöns skola. Med de osäkra och tidsödande förbindelserna med Gotska Sandön är det omöjligt för skolbarnen där att stå under regelbunden läkarkontroll. Medeltalet elever vid skolan är 2-3.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *