Stadsmissionens brudkista

fick i går sin ägare, i det att dragning då verkställdes inför den av länsstyrelsen utsedde kontrollanten, amanuens Nils Wallin. Vinsten utföll på nr 463, vilket nummer visade sig vara inköpt av frk. M. Danielsson, Stockholms Kappmagasin.
Stadsmissionens syförening har samtidigt bett att genom Gotlands Allehanda få framföra sitt varma tack till samtliga givare av brudkistan och dess innehåll samt dem som i övrigt bidragit till det goda resultatet av stadsmissionens insamling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *