Skolkök för gossar i Eksta.

Skolstyrelsen i Eksta skoldistrikt anhåller hos skolöverstyrelsen om rätt för årets fortsättningsskolpliktigas gossar inom distriktet att på grund av det ringa antalet deltagare i den skolkökskurs, som innevarande läsår avses att anordnas för fortsättningsskolans flickor. Barnantalet under läsåret är 15, varav 10 flickor. Framställningen tillstyrkes av domkapitlet och folkskolinspektören.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *