Skoldistrikten.

Domkapitlet tillstyrker hos skolöverstyrelsen statsbidrag till skolskjutsar i Gothems och Boge skoldistrikt, undervisning i hushållsgöromål för gossar i fortsättningsskolan i Eksta och Fole, undervisning i engelska språket i folkskolans sjunde klass i Bunge samt förslag till reglemente och läroplan för ettårig fortsättningsskola i Fole skoldistrikt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *