SKOG.

För Gotlands kustartilleriförsvar försäljes ett parti skog å rot, beläget å fastigheten Biskops 119.
Stämplingsposten, som till allra största delen består av vedskog med undantag av ett fåtal timmerträd, utgör tillsammans 72 m3 fast mått.
Stämp]ingslängd kan erhållas från Fortifikationsförvaltningen, GK, Fårösund.
Anbud skall vara inlämnat till Inköpscentralen, Gotlands kustartilleriförsvar, Fårösund, senast den 26 december 1946.
Fortifikationsbefälhavaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *