Sjövärnskåren.

Överstelöjtnanten Hilder, kustartilleriet, skall under år 1947 inom flottiljstaben vid Gotlands sjövärns-flottilj biträda vid anläggning av ärenden, som berör flottiljens verksamhet inom marinen. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *