Riksbanksdirektör Gösta Löfgren blev ny DBV-ordförande.

Styrelseval vid årets sista sammanträde.
Sällskapet D. B. V. höll i går kväll sitt sista sammanträde för året och traditionsenligt företogs då val av ny ordförande jämte övriga styrelseledamöter för år 1947. Till ordförande efter bankdirektör Malte Wiman valde sällskapet riksbanksdirektör Gösta Löfgren och till vice ordförande utsågs major Ivar Seller-gren. Som sekreterare omvaldes hypotekskamrer Arne Lindström och som skattmästare omvaldes bankkassör Ebbe Östman. Nyvald ceremonimästare blev disponent Ivar Björkander efter trafikinspektör Carl-Eric Ekman, som avsagt sig uppdraget.
Till revisorer valdes disponent C. O. Kolmodin och stadsfogde Klas Widin med länsnotarie Erik Rönqvist och disponent Gunnar Stengård som suppleanter.
Till ledamot av beredningsutskottet för 1947-49 valdes apotekare Niklas Sandström och som suppleant i utskottet under 1947 valdes bank- direktör Malte Wiman.
Till ledamöter i trädgårdsstyrelsen för 1947-48 utsågs konsul C. G. Björkander och stadsträdgårdsmästare Fritz Örtholm.
Som ledamot av sällskapets byggnadsstyrelse för åren 1947-50 valdes överlantmätare Göran Hillert och ledamot i styrelsen för Ahsbergska hagen för åren 1947-49 blev f. landsfiskalen Thure Holmqvist.
Från ordförande förelåg slutligen en motion med förslag om utredning rörande Botaniska trädgårdens framtida finansiering och man beslöt hänskjuta motionen till beredningsutskottet och skattmästaren för behandling.
En ny medlem hälsades välkommen i sällskapet och ytterligare fem föreslogos till inval.
Vid den följande middagen talade ceremonimästaren för den avgående
ordföranden och framförda sällskapets tack för det intresserade arbete denne nedlagt under året och ordföranden i sin tur tackade för det värdefulla bistånd kamraterna i styrelsen lämnat vid ordnandet av sällskapets angelägenheter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *