Rekordbetskörd på Gotland detta år.

Sockerhalten mycket tillfredsställande.
Invägningen av årets sockerbetskörd vid sockerbruket i Roma är nu avslutad och avverkningen vid bruket är nu i det närmaste klar. Invägningen har gett till resultat, att den sammanlagda sockerbetskörden på Gotland uppgår till 82,000 ton. Medelskörden uppgår till 32 ton per hektar.
Kampanjen har gått programenligt och en i allmänhet tillfredsställande väderlek har gynnat upptagningen. Sockerhalten håller sig icke obetydligt över 18 proc. och är därmed även högre än i distrikten i södra Sverige.
Till jämförelse kan nämnas att fjolårets preliminära siffror angåvo en totalleverans av 68,000 ton och en medelskörd av 28 ton pr hektar, alltså betydligt mindre än i år. Sockerhalten är emellertid lägre i år än i fjol, då man hade ett medeltal på 18,95 — rekordet har fortfarande 1921 med 19,8 som medeltal. Hektarskörden i år är lika stor som fem-årsmedeltalet var i fjol. Med hänsyn till den stora kvantitativa ökningen och den goda sockerhalten måste sålunda årets betskörd på Gotland anses ha givit ett mycket glädjande resultat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1946
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *