Ogillad ansvarstalan.

Högsta domstolen har ej funnit skäl att ändra hovrättens utslag att förplikta kommunalarbetare E. V. Kristiansson i Visby, att till lantbrukare N. J. O. Hansson, Knuts i Väskinde, utge jämkad ersättning för de skador Hansson vållade, då han den första april 1942 påkördes och skadades av en av Kristiansson förd bil. Rådhusrätten ogillade såväl ansvar som ersättningstalan mot Kristiansson, då den ej fann det Styrkt att vållandet till påkörningen låg honom till last. Även hovrätten ogillade ansvarstalan. Den fann att Kristiansson ej kunde undgå att utge ersättning till Hansson. Med hänsyn till att denne genom eget vållande medverkat till olyckan ålades Kristiansson att utge ett till 2/3 jämkat skadestånd eller 3,006: 34 kr. Samtidigt förklarades Hansson berättigad att senare i mån av befogenhet föra talan om ytterligare skadestånd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *