O. F. Häglunds sista färd.

F. fanjunkaren O. F. Häglwnd, Enges i Burs, vigdes igår under både civila och militära hedersbetygelser till gravens ro på Burs kyrkogård.
Släkt och vänner till den avlidne hedersmannen samlades i sorgehuset, där en andaktsstund hölls, varpå alla till fots följde vagnen med kistan till kyrkan. Kontraktsprosten A. Kronqvist förrättade jordfästningen och berörde i ett längre griftetal den hädangångnes långa livsgärning, bl. a. hur han till en början byggt upp sitt hemman, hans många insatser i det kommunala livet, att han vid frånfället var den äldste gotlandsinfanteristen.
En myckenhet kransar hade sänts till båren. Vid graven nedlade major G. Hildebrand I 18:s officerskårs krans och fanjunkare Arvid Jacobsson underofficerskårens vid I 18. Efter jordfästningen samlades begravningsgästerna i sorgehuset till en minneshögtid, vid vilken prosten Kronqvist ånyo talade, och senare följde middag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *