Lummelunda hushållningsgille

inledde på fredagen redan av gillessammanträden, då man höll sitt årsmöte i Stenkyrka kommunalrum underledning av riksdagsman Per Svensson. Ett 25-tal personer var Närvarande vid förhandlingarna, som inleddes med ätt lantbr. Nils Larsson, Snaldarve i Martebo, invaldes i styrelsen med Karl Ringvall, Gartarve i Tingstäde, som suppleant, båda nyvalda efter Oskar Björkander, Pajse, resp. Chr. Jespersson, Furubjers i Tingstäde, där Karl Ringvall blev nyvald.
Husdjurskonsulent Bengt Ljunggren höll sedan ett föredrag om seminverksamheten på Gotland, som nu är under fortsatt planläggning och till vilken c:a 5,500 kor nu är tecknade. Efter föredraget följde diskussion och förfrågningar och det beslöts att man vidare skall behandla saken på resp. tjurföreningars sammanträden i januari.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1946
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *