Lärarinnetjänst.

Till den ledigannonserade ordinarie lärarinnetjänsten vid Alskogs småskola hade vid ansökningstidens utgång trenne sökande, vilka alla äro behöriga, anmält sig, nämligen fru Solfrid Lithberg, Visby, fröken Rakel Jarl, Norrlanda, och fr. Elsa Hansson-Knutas, Othem. Om förslag hinner att godkännas av myndigheterna är valet utlyst att äga rum vid tredje ordinarie kyrkostämman den 21 december.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *