Landsbygden. Rone.

RONE.
Rone Röda korskrets hade lördagen den 7 dec. anordnat skördeoch syföreningsauktion i Godtemplarelokalen.
Kretsens v. ordförande, fru Annie Beutelrock, hälsade de närvarande välkomna och riktade ett särskilt välkommen till kretsens nye ordförande, hr Enar Tomsson. Därefter serverades kaffe med gott bröd, allt skänkt av syföreningsmedlemmar. Härefter följde försäljning av de många och vackra arbeten av mångahanda slag, som förfärdigats av kretsmedlemmar. Inropen voro goda, och aftonens behållning blev omkring 670 kr. brutto.
Till underhållningen i övrigt bidrog hrr Gösta Ronander och Gustav Dalgren med musik och fru Annie Beutelrock med en gutamålshistoria.
Herr Enar Tomsson avslutade festen med några tacksamhetens ord till de medverkande och till dem, som skänkt gåvor in natura samt till alla dem, som trotsat regn och leriga vägar och kommit tillstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *