Landsbygden. Roma.

ROMA.
Lottakåren höll i lördags kväll sin sedvanliga Luciafest i samband med försäljning i godtemplarlokalen. På grund av det dåliga vädret hade inte så fulltalig publik som är vanligt vid Lottornas Luciafest infunnit sig, men när festen vid 20-tiden började hade ändå rätt många samlats. Programmet inleddes med musik av hrr N. Nilsson och A. Jönsson. Lottachefen fru Ingeborg Dagel hälsade välkommen och redovisade för lottornas arbetsuppgifter inom frivilligt försvarsarbete och ute i krigshärjade länder och vädjade om ekonomiskt stöd för deras arbete. Fru Ebba Berggren höll ett trevligt kåseri om rösten och dess vård. Fru Linnea Engström sjöng två julsånger, och så inträdde Lucia med sina tärnor och sjöng några sånger (Luciabrud var fröken Vera Hansson, Björke, en av kandidaterna till Gotlands Lucia). Så blev det en stunds paus för kaffedrickning. Därpå utfördes ett julpotpurri till fiol och piano med gamla kända julsånger som sjöngs av några flickor. Så vidtog försäljning av trevliga handarbeten och julprydnader som kårens medlemmar förfärdigat. Betinspektör Grankvist fungerade som utropare, buden duggade tätt och försäljningen gav ett gott ekonomiskt resultat. Den alltigenom trevliga festen slöts med ”Du gamla, du fria”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *