Landsbygden. Lokrume.

LOKRUME.
Den gamla syföreningens skördefest hölls måndag afton i folkskolan under talrik tillslutning och med godstämning. Predikant E. Lindh inledde med en adventsbetraktelse över Jes. 60: 10. En kollekt upptogs för Finlands barn, som steg till omkring 30 kr. Sedan vidtog försäljningen. Lokrumebornas stora miossionsintresse och offervilja svek ej heller i år. Tätt duggade buden och priserna blevo överlag höga. Så betalades strumpor och vantar ända upp till 12-15 kr. och ”portioner” med 5 kr. Resultatet blev ett av de bästa i församlingens snart 90-åriga verksamhet, ej mindre än 950 kr. Predikant Lindh tackade alla, som medverkat till resultatet. Med sång och bön avslöts festen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *