Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN.
Inom östra distriktet av Gotländska Missionsförbundet har höstens missionsverksamhet bedrivits synnerligen intensivt. Detta har varit möjligt på grund av att distriktet intill den 1 mars har tvenne arbetare i sin tjänst, nämligen utom den ordinarie pastorn även en evangelist.
Stora offerinsamlingar ha gjorts. Lägger man bara samman resultatet av sex skördefester, en offerdag i Garda samt kollekter vid invigningen av Närs missionshus är man strax uppe i en summa av kr. 4,390 på denna korta tid. Men samtidigt ha betydande insamlingar gjorts vid de ordinarie gudstjänsterna samt för Svenska Missionsförbundet och Gotländska Missionsförbundets ungdom m. fl. ändamål.
Efter ett par Luciafester de här dagarna hållas inga gudstjänster före jul. Sedan blir det så mycket mera. Det program för jul- och nyårshelgen, vilket i dagarna föreligger i tryck är det mest omfattande hittills inom Östra distriktet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *