Landsbygden. Hellvi.

HELLVI.
Luciafest i Hellvi. I lördags hade härvarande IOGT-loge anordnat en anslående Luciafest. Överlärare K.- Engfeldt hälsade den talrika publiken välkommen och redogjorde för Lucialegenden. Efter unison sång framfördes en dialog i anslutning till Lucia-firandet samt en adventsbön. Så tågade Lucia med sina tärnor in och visade en mycket anslående Luciatablå, utförd av flickor från såväl grund- som ungdomslogen. Därefter följde kaffedrickning samt auktion på tårtor och frukt. Vidare förekom sång, varefter en del gamla folklekar utfördes. Heder åt en sådan ungdom, som vill och kan föra idealen framåt!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *