Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
En välbesökt skördefest ägde i tisdags rum i Hablingbo missionshus. Som inledning sjöngs advent-psalmen Bereden väg för Herren. En god och uppbygglig missionspredikan hölls härpå av sekreterare Nils Jacobs med ledning av Apostl. 1: 6-8. — Sedan följde den sedvanliga kaffeserveringen. Efter densamma vidtog försäljningen av en del värdefulla och praktiska handarbeten en myckenhet skänkta produkter, tårta och godsaker. Klubban sköttes av sekr. Nils Jacobs. Köplusten var mycket livlig och priserna ganska höga. Med benäget tillstånd var också ett lotteri anordnat däri 1:sta vinsten var en stor vit silkebordduk. Auktionen med gåvor, lotteri och kaffepengar inbringade den höga summan av över 900 kr. Behållningen härav går till Evang. Fosterlands-Stiftelsens yttre mission, samt Gotlands mission med dess ungdomsverksamhet. Dessutom upptogs en kollekt för Europahjälpen, vilken steg till drygt 118 kr., som översändes till Europahjälpen. Sekr. Jacobs uttalasionsaftonen avslöts med en bönesång samt välsignelsen.
— Missionshusets stora sal har under hösten undergått en restauration och inredningen har härigenom fått en mera värdig och stämningsfull prägel. Allt är dock ännu inte färdigt, som målning och dylikt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *